Hund

Hur införlivar jag en valp i den gamles flock?

Jag ska hämta en valp om några veckor och undrar hur jag ska göra för att det ska gå så bra som möjligt när valpen träffar och vänjer sig vid att leva med min gamla hund. Gamlingen har alltid varit ensamhund. Han är snäll, men samtidigt lite försvagad och långsam på grund av hög ålder. I övrigt är han frisk, men sliten efter många års hård jakt.
Vad ska jag tänka på och göra?
Tobbe

Svar:

Att införliva en valp i familjen, där det redan finns en vuxen hund, brukar mycket sällan leda till problem. Om den tidigare ensamma hunden är stark och frisk. Då delar den oftast människornas toleransfyllda inställning mot nykomlingen. Alla hjälps åt att fostra, passa och föda den och valpen växer smidigt in i flocken.
Men är den befintliga familjehunden mycket gammal, sjuk eller orkeslös, kan bilden se annorlunda ut. Valpens livlighet och lekinviter blir snabbt påträngande för den gamla eller sjuka. Den tidigare så trygga och säkra familjehunden kan behöva ta till de starkaste medel som den har för att värja sig.
Den gamla hunden kan må så dåligt, av det som den anser vara ett intrång, att den helt enkelt väljer att gå undan. Om du ser sådana tendenser kan det vara läge att ”skydda” gamlingen. Inte genom att favorisera den, satsa hellre på att ge den lugn och ro när du ser att den tröttnar på valpen. Ge valpen mycket av din
tid, utan att alltid blanda in den gamla hunden. Jag tycker att man helt enkelt ska ta hänsyn till den gamla hunden. Låt den få vara i fred tillräckligt mycket, låt den själv bestämma hur mycket kontakt och lek den vill ha, och klarar av, med nykomlingen.
Det kan också vara klokt att inte alltid promenera och rasta båda hundarna samtidigt. Gamla hundar är som gamla människor ofta är. De vill ha det som det alltid har varit, de gillar tydliga rutiner. Så håll kvar en del av dina vanor med den gamla.
Därmed inte sagt att valpen och gamlingen ska hållas isär hela tiden. Tvärtom. Om den gamla uppenbarligen trivs i valpens sällskap så ska den få vara där.
Var också tydlig mot båda hundarna. De regler som du har satt upp gäller. Valpen har inga fribiljetter, jämfört med den äldre. Om du bygger en bra relation med valpen så ser den gamla hunden det. Gamlingen
blir trygg av att du är tydlig.

Peter Ekeström , 9 maj, 2022