Foto. Anders Ljung
Hur länge kan jag ha min jakthund i buren i bilen när jag sitter på pass? Det finns väl lagstiftning om hur många timmar det max får gå innan hunden ska rastas en stund?
Christer med jämte
Svar

Det är Jordbruksverket som, med stöd i lagstiftning, beslutar om regelverket (så kallade föreskrifter). I Jordbruksverkets föreskrifter står bland annat att läsa att en hund som grundregel inte får förvaras i bur. Vissa undantas görs dock, bland annat vid jakt. Då får hunden befinna sig i en bur högst åtta timmar per dygn, under förutsättning att den rastas minst var tredje timme. Vidare får hundar befinna sig i bur vid transport, till exempel med bil, men de får inte sitta mer än tre timmar i bur i en bil som står stilla.