Hund

Hur mycket ska en ung hund stöttas?

Hur mycket ska man stötta en ung ställande hund som ska jaga vildsvin?
Jag har en gråhundstik som är ett drygt år och som helt klart är tveksam när hon hittar vildsvin i skogen. Hon skäller lite med stort avstånd och kommer snabbt tillbaka till mig. Hon vill inte gå tillbaka om inte jag följer med. Har försökt stötta och bejaka, men hon verkar rädd.
Är det träning i hägn som gäller? Eller handlar det bara om att jag ska nöta på, stötta och ha tålamod?
Barre och Sickan

Svar:

Det är inte så enkelt att ge ett bra svar utan att ha träffat din hund. Men generellt handlar det om att så mycket som möjligt hjälpa hunden att självständigt komma över mentala trösklar.
Jag har själv en ung spets som är lite tveksam när hon hittar vildsvin. Häromdagen hörde jag upptaget. Det blev fast ståndskall direkt, men inte med samma skalltäthet och intensitet som när den hunden skäller in sig på och ställer älg. Så jag smög in mot ståndet och la försiktigt lite vind mot skällandet. Det är stöttning.
Den unga hunden tystnade, kom ut ur planteringen och tittade på mig. Efter att ha vänt tillbaka för att skälla några enstaka skall bröt hon och kom till mig. Jag sa inget, gjorde inget. Hon skällde lite på mig. Unga hundar kan göra så när de är lite stressade, de liksom ställer en fråga: Vad ska vi göra nu?
Jag fortsatte att vara stilla och tyst. I flera minuter höll unghunden på med allt möjligt, utom att gå tillbaka till ståndplatsen. Hon rullade sig, sprang i väg vinkelrätt från ståndplatsen, vände, sprang en bit åt andra hållet, och kom sedan och satte sig intill mig.
Till slut, kanske gick det fem minuter, reste hon sig plötsligt och sprang rakt in i planteringen igen och började skälla. Fullt ståndskall i en dryg halvtimme blev det. Sedan blev det tyst, hunden kom till mig, uppenbart mentalt trött. Jag berömde, kopplade, gick till bilen och åkte därifrån. En bra lektion till slut.
Min blotta närvaro var stöttning nog. Och eftersom jag inte drev på hunden, inte manande den, är min bild av det som hände att den unga hunden helt självständigt tog sig över en mental tröskel, ett mentalt hinder, en mental oro. Utan för mycket stöttning.
Det är, som jag ser det, målet med en inte helt vuxen och fortfarande omogen löshund. Den ska helst klara av att ta sig igenom tveksamheter alldeles på egen hand. Oavsett om du jobbar med hunden i hägn eller i fria skogen.

Peter Ekeström , 3 mars, 2021