Juridik

Hur nära passet får man parkera?

Hur nära sitt pass får man parkera sin bil oavsett vad man jagar, småvilt eller högvilt? Har hört att det måste vara ett visst antal meter, hur långt vet jag inte.
Curt-Arne

Svar:

Det finns inget avstånd angivet i lagtext vare sig vid jakt efter småvilt eller högvilt.
Det som finns skrivet är att man inte får jaga från motordrivet fordon. Hur detta definieras juridiskt är upp till domstolarna i varje enskilt rättsfall.

Mikael Hultnäs , 10 mars, 2022