Hund

Hur påverkar vädret vittringen?

Jag har tränat min labrador till eftersökshund. Efter mycket slit tycker jag att vi fungerar bra tillsammans på praktiska eftersök. Men jag har en undran: Hur påverkar egentligen vädret hundens förmåga att känna och följa vittringen i ett spår? Jag har hört, och har själv sett, att visst väder som till exempel dimma verkar göra det lättare för hunden att följa ett gammalt spår. Vad är det mer som påverkar?
Henrik med Isa

Svar:

Du har rätt om dimman, den ger bra vittringsförhållanden, men det är mycket mer som spelar roll i hundens arbete med att följa en spårlöpa.
Allmänt kan man säga att värme utvecklar dofter betydligt bättre än kyla. Å andra sidan tappar det spår som utsätts för värme sin vittring snabbare. Kalla spår doftar svagare, men det betyder att vittringen stannar kvar längre.
Vittringsförhållandena är bättre då marken är varmare än luften. Det är därför stövarjägare inte tycker om hård barfrost. Det är vanligt att drivande hundar jobbar som bäst gråtunga höstdagar när temperaturen klart och tydligt ligger på plussidan. Och det gäller i praktiken alla hundar som söker och följer vittring.
När skugga byts mot sol råder stora temperaturskillnader mellan ytorna. I sådana situationer krävs mycket av hundens förmåga till koncentration, hur rutinerad den än är. Eftersom förutsättningarna ändras tvärt, och luktmolekylerna plötsligt har en annan sammansättning och tydlighet, brukar det krävas en del ringning när fuktig skugga byts mot ett torrt, solbelyst terrängavsnitt. I kuperad skogsterräng, med öppna åsar och bergavsnitt, kan det vara skälet till att en spårning tar lång tid.
Regn spelar mindre roll. En tränad spårhund brukar inte ha några problem att följa ett nattgammalt spår trots att det har regnat rejält. Mycket stora mängder regn försämrar naturligtvis ändå hundens möjligheter, eftersom blodvittring och andra partiklar helt enkelt spolas bort. Det här problemet är störst i tät barrskog där markvegetationen är knapp och markytan steril.
Ett lätt snöfall påverkar inte spåret särskilt mycket. Mycket nyfallen snö över ett spår kan däremot försvåra spårandet. Om det töar för att sedan frysa på, gör skaren att hunden kan få stora problem. Ligger snön är vittringsförhållandena bäst vid tö. Ett tips är att träna din hund i alla typer av väder och vittringsförhållanden, under alla årstider. Då kommer så småningom rutinen in i arbetet och hunden lär sig att anpassa spårandet till det läge som råder.

Peter Ekeström , 23 september, 2021