Jakt

Kan grävlingjakt gynna igelkottar?

Stämmer det att ökad jakt på grävlingar kan hjälpa igelkottarna, som hamnat på rödlistan för hotade arter?
Torgny

Svar:

Grävlingen är ju en generalist, det vill säga ett djur som äter det mesta som den kommer över. Födan är både vegetabilisk och animalisk och bland många andra saker är fågelägg, maskar, skalbaggar och spannmål favoriter under olika delar av året. Det är också ett välbelagt faktum att grävlingar gärna äter igelkottar.
Igelkotten har ju länge fört en tynande tillvaro, bland annat som en följd av habitatförändringar och trafiken som årligen dödar många igelkottar. För den som aktivt vill underlätta för igelkottarna finns det ett par enkla saker att göra. Undvik att röja alltför rent på tomten, spara till exempel gärna buskiga delar där kottarna kan rota runt och leta mat, och elda inte upp höstens rishögar på den plats där de förvarades, utan flytta dem till en annan plats så att eventuella övervintrande igelkottar får en chans att flytta på sig.
Självklart är predatorjakt ett sätt att gynna många småviltspopulationer. Därmed är det också rimligt att anta att en ökad och riktad jakt efter grävling i ett område kommer att gynna många småviltspopulationer, däribland igelkotten.

Jens Gustafsson , 1 juli, 2020