Jakt

Kan jaktlaget bestämma att marken ska vara”fredad”?

Mitt jaktlag har bestämt att jakt bara får ske vid vissa datum som vi har bestämt i förväg, i övrigt ska marken vara ”fredad”. Kan de verkligen göra så när jag betalar för att vara med i laget?
Carl

Svar:

Det är en fråga som det är svårt att svara på utan att mer i detalj veta hur ditt ”jaktlag” är utformat. Grundläggande kan man säga att den som har jakträtten är den som beslutar hur jakten ska bedrivas. Om en enskild person har jakträtten (genom upplåtelse eller ägd mark) är det denna som beslutar hur jakten ska bedrivas – oavsett om det finns andra personer som också får jaga där (till exempel ett jaktlag).
Om det till exempel är en jaktklubb eller annan form av förening som har jakträtten är det upp till jaktklubbens stadgar att besluta hur jakten ska bedrivas.
Normalt uppdras det åt en årsstämma att fatta sådana beslut, men beslutet kan också lämnas åt styrelsen. Allt detta styrs av stadgarna som i sin tur beslutas av medlemmarna. Deltagande i en ideell förening (jaktklubb) är frivilligt och om man inte är överens med övriga medlemmar om villkoren för jakten, och inte kan förändra detta genom ett årsstämmobeslut, får man finna sig i majoritetens beslut eller välja att lämna jaktlaget.
Om det däremot handlar om ett viltvårdsområde, VVO, finns det en helt egen lag som styr hur jakten ska bedrivas, och vem som beslutar om det. Även i det här fallet gäller det dock att kontrollera stadgarna för att se vad som gäller.

Jens Gustafsson , 29 juni, 2022