Jakt

Kommer även lodjur på rävlock?

När jag satt och lockade räv i vintras fick jag besök av lodjur, tre stycken! De verkade väldigt nyfikna. Men tyvärr såg de mig när jag försökte ta fram mobiltelefonen för att filma och försvann. Är det vanligt att lodjur kommer på rävlock? Borde jag ha gjort något särskilt?
Ronny

Svar:

Det är inte alls ovanligt att lodjur kommer när man sitter och lockar räv. Även de ser möjligheten till en enkel måltid och för det mesta är ju lodjuret större än det som har rivit haren, så de har ännu bättre förutsättningar än rävar för att stjäla bytet.
Om man ser lodjur eller lodjursspår, och i synnerhet om det är spår av flera lodjur, är det viktigt att rapportera det på skandobs.se. Det är på så vis som länsstyrelserna får information om föryngringar som de sedan kan bekräfta. Dessa föryngringar ligger till grund för beslut om licensjakt. Om vi jägare inte rapporterar in de föryngringar som vi ser blir det svårare att få licensjakt.
I ditt fall är det nog svårt att få länsstyrelsen att godkänna det som en föryngring eftersom det inte finns någon film eller annat som bekräftar observationen, men det är ändå viktigt att rapportera in den. Om det blir spårsnö under inventeringssäsongen är områden där det har inkommit rapporter sådana som prioriteras vid sökande efter spår.

Jens Gustafsson , 23 april, 2024