Jakt

Kommer vårbocksjakten att sänka kvaliteten på stammen?

Jag har med bestörtning läst om de nya jakttiderna och blir allvarligt oroad. Här i Östergötland har vi försökt bygga en kvalitativ rådjursstam. Vi ser nu en uppenbar risk för att allt detta arbete förstörs då många bockar kommer att skjutas på våren. Vad tror ni?

Karin Augustsson

Svar:

Jakten på råbock under våren infördes efter Tjernobylkatastrofen, då några svenska län drabbades av radioaktivt nedfall. Det visade sig att rådjuren under hösten många gånger var oätliga då de hade skadliga halter av becquerel i kroppen, medan halten under våren var betydligt lägre. Dessa län har haft vårbocksjakt i mer än 30 år nu. Och det finns inga tecken på att rådjursstammen i dessa län skulle vara sämre, på grund av vårbocksjakten, än i andra län. Sannolikt kommer vi inte se någon större ökning av avskjutningen av råbockar sett till helåret. Däremot kommer en del av de bockar som skulle ha skjutits i augusti nu att skjutas i maj i stället. Vårbocksjakten ger också jägarna en möjlighet att ta bort bockar med dåliga anlag, vilket skulle kunna leda till en ökad kvalitet på rådjursstammen.

Mikael Hultnäs , 23 september, 2021