Jag har en kompis i pistolskytteklubben som säger att det har kommit/kommer nya regler/restriktioner för att skjuta på egen mark. Jag har hittills skjutit in och övningsskjutit en del på min egen mark och vill inte göra något så att polisen blir grinig. Speciellt inte som jag har ett par poliser som bor ett par hundra meter bort.
Mats
Svar

Det har tidigare varit diskussioner om att Polismyndigheten ska omdefiniera begreppet ”skjutbana”, och därmed kanske också inbegripa tillfälliga skjutplatser (till exempel om man skjuter på egen mark).
Än så länge är inga av dessa regler gällande (såvitt jag vet – med reservation för att det har dykt upp något som jag missat av någon anledning), vilket gör att så länge du inte bygger några permanenta lösningar (till exempel skjutstolar eller liknande) och håller skjutningen på en begränsad mängd skott (något tusental per år till exempel) så är det tillåtet.
Om några nya regler kommer kommer vi på Jägarnas Riksförbund att informera om det i våra kanaler. Håll utkik där så missar du inget!