Vapen

Vilka är skillnaderna mellan Sauer & Sohns drillingar?

Vad kan man säga om Sauer & Sohns drillingar? Försöker sortera ut olika varianter: 30, 32 och 3000. Ibland tillverkade av Merkel och ibland åt andra fabrikat. Carl Gustaf? Husqvarna? Vad kan man säga kort om varianterna? Vilka skillnader? Vad är de främsta nackdelarna jämfört med dyrare modellerna från exempelvis Krieghoff?
Robert

Svar:

Visst kan detta med Sauer & Sohn, Merkel och Krieghoff vara lite förvirrande. Om vi tar det från början så fanns alla dessa i Suhl i Tyskland redan runt år 1900. Samtliga tillverkade ett stort sortiment av jaktvapen, inklusive drillingar.
Sauer introducerade en serie med drillingar byggda på Blitz-mekanism 1930, Det är en enkel, robust konstruktion som alla vapenfabrikerna använde på någon modell. Sauers fick modellbeteckningen 30, det var en påkostad modell med en del gravyr. Tyvärr kom den stora depressionen vid den tiden, och dessa drillingar blev kanske för dyra. Sauer kom därför 1932 med en lite enklare version, utan gravyr, som fick beteckningen 32. Där har vi ursprunget till modellbeteckningarna 30 och 32.
Efter andra världskriget hamnade Suhl i Östtyskland under ryskt styre. Vapenindustrin förstatligades i Ernst Tählmann-Werke och tillverkningen koncentrerades till de gamla Merkel-lokalerna. För drillingarna valde man att utgå från Sauers modell 30 och 32. Förmodligen fanns det en hel del ämnen kvar från före kriget. Många av de gamla vapensmederna fanns också kvar. Dessa drillingar hette Sauer & Sohn, Merkel, även Simson och kanske något av de andra gamla tyska bössmakarnamnen förekom.
1950 sålde Rolf Sauer rätten till Sauer-namnet till ett företag i Västtyskland. De startade tillverkning av Sauer-vapen i Eckernförde. Efter diverse juridiska turer förbjöds fabriken i Suhl att använda Sauer-namnet och från runt 1970 stämplades inga jaktvapen tillverkade i Suhl med Sauer & Sohn.
I Suhl fortsatte drillingarna att tillverkas under Merkel-namnet. Modellnamnen 30 och 32 behölls, i Sverige såldes de även som Lützen under en period, senare som 96 och 96K. De importerades en tid av Carl Gustaf och såldes då under det namnet. De modifierades något genom åren som kortare pipor, det automatiska kulsiktet försvann och de gick att få med separat kulspänning.
Det är lätt att se när en bössa från Suhl är tillverkad. Månad och år är stämplade undertill på pipplanet, månaden först. 1133 betyder november 1933, 358 är mars 1958.
Sauer i Eckernförde tillverkade en drilling på samma koncept som Merkel i Suhl, dessa bössor är tydligt märkta Eckernförde. Modellnamnet är 3000.
Krieghoff byggde efter kriget en fabrik i Ulm i Västtyskland. De tog snart fram en modifierad drilling, Trumpf, med lättmetalllåda och separat kulspänning. Trots ett högt pris blev den en storsäljare i Sverige.
Dessutom tillverkade Zoli i Italien en drilling. Här såldes den en tid som Husqvarna-drillingen. Den har lite annorlunda mekanism, förmodligen är den mer anpassad för maskinell tillverkning.
Jag kan inte ranka de olika drillingarna kvalitetsmässigt. Men kvaliteten på Merkel-drillingarna kunde tidvis vara något svajig, det anses att de tidiga från 1950 och -60 talen var bättre. Själv har jag egentligen för lite erfarenhet av dem för att göra en rättvis bedömning. Det ska en vapensmed göra.

Fredrik Franzén , 14 november, 2022