Juridik

Får jag avliva rådjur med slägga?

Jag kör bärgare. Om jag kommer till en trafikolycka och ett rådjur, eller något vilt i den storleken skulle ligga och lida, får jag då använda släggan för att få djuret att lida mindre? Om det är större djur kan jag förstå att det är värre. Nu jagar jag själv så jag vet lite grann.
Peter

Svar:

Grundregeln är att djur ska avlivas med lagliga jaktmedel. För ett rådjur är det ju kulgevär klass 1–2 eller hagelgevär som gäller.
Å andra sidan finns förutsättningar att hävda olika former av nödrätt om man väljer att frångå jaktlagstiftningens regler på vad man får jaga med. Helt klart är dock att samma regler inte gäller vid nyttjande av § 40c som vid till exempel eftersök, där jägaren har större friheter.
Om avlivningen går till på rätt sätt och inte orsakar viltet onödigt lidande har jag svårt att se att man som jägare hamnar i knipa. Men det är klart att ett misslyckat avlivande där djuret orsakas onödigt lidande skulle kunna leda till problem för den som försöker avliva viltet.

Jens Gustafsson , 17 april, 2023