Juridik

Måste alla viltolyckor polisanmälas?

Jag har hört att man måste anmäla till polisen varje gång man kör på ett djur, oavsett vilket djur det är. Stämmer verkligen det?
Bengt Karlsson

Svar:

Det stämmer inte. De djur som du ska anmäla är björn, varg, järv, lodjur, älg, kronvilt, dovvilt, rådjur, vildsvin, mufflonfår, utter och örn. Andra mindre djur, såsom till exempel grävling eller räv, ska du inte anmäla.
Vid en viltolycka som är anmälningspliktig ska du dessutom märka upp platsen så att en eftersöksjägare kan leta rätt på det skadade viltet och avliva det. En sådan uppmärkning gör du lämpligast med en viltolycksremsa.
Tänk på att det kan vara olämpligt att kliva ur bilen i vissa fall, till exempel på motorvägar. Det kan också vara olämpligt att kliva ur bilen om du har kört på till exempel en björn eller ett större vildsvin, kör då en bit bort från olycksplatsen (100 meter, till exempel) och sätt markeringen där. Anmäl sedan att olycksplatsen ligger ungefär 100 meter från markeringen, så att eftersöksjägaren kan hitta den.

Jens Gustafsson , 30 april, 2021