Jakt

Måste jag ha apportören bredvid mig?

Vad gäller när man har med en apportör vid duvjakt? Måste hunden sitta med mig i gömslet eller kan jag lösa det på annat sätt? Det brukar vara så varmt i augusti att det inte är kul att ha hunden med.

Nilsson

Svar:

Hundar ska generellt finnas med vid jakt efter fågel, såvida inte jakten sker på snötäckt mark eller från båt på öppet vatten med hjälp av vettar. Hunden behöver inte sitta med i själva gömslet under jakten, men den ska finnas tillgänglig.

Mikael Hultnäs , 30 juni, 2021