Jakt

Måste tyskar ta jägarexamen för att få jaga i Sverige?

Min fråga gäller min far. Han vill flytta hit till Sverige från Tyskland på heltid för att vara närmare sina barnbarn. I hemlandet jagar han mycket och han vill ta med sig sina jaktvapen hit för att försöka att hitta lite möjlighet till jakt även här. Behöver han som erfaren jägare ta svensk jägarexamen?
Max

Svar:

I Sverige krävs det ett behov för att få inneha vapen. När det gäller jakt så är det i normalfallet en svensk jägarexamen som bekräftar det behovet.
Din far kan ansöka hos Naturvårdsverket om ett undantag för svensk jägarexamen, något som myndigheten i vissa fall efter att ha prövat ärendet kan bevilja. Det krävs dock en väldigt god anledning, samt att det kan styrkas att personen som beviljas undantaget besitter minst den kunskap som motsvarar en svensk jägarexamen.
I de flesta fall så blir jägare som flyttar till Sverige tvungna att ta svensk jägarexamen. Det är dessutom något som jag skulle rekommendera. För även om den tyska motsvarighet till jägarexamen är gedigen så berör den inte specifika svenska regler, traditioner och tankesätt.

Jimmy Låås , 4 april, 2024