Jakt

Måste vi informera om åtelkameran?

På min jaktmark har vi en vildsvinsåtel med kamera. Häromdagen fick jag ett samtal från en person som var arg för att vi inte hade satt upp någon informationsskylt om att vi använder en kamera. Måste vi det? Jag trodde att åtelkameror var tillåtna att sätta upp.
Camilla

Svar:

Åtelkameror har varit tillåtna att använda utan särskilt tillstånd i några år. Det innebär dock inte att det inte är förenat med vissa krav. Den som sätter upp en åtelkamera måste göra en avvägning gentemot dataskyddsförordningen, GDPR, och behovet av kameran ska anses ha högre vikt än ett eventuellt intrång i den personliga integriteten. Eftersom en åtel inte är en plats där allmänheten har ett specifikt intresse av att befinna sig möter det inga hinder att i det här fallet sätta upp en kamera.
Du måste dock säkerställa att det finns en skylt i anslutning till kameran med information om att det finns en viltkamera i området, samt vem som genomför övervakningen och kontaktuppgifter. Det behöver inte nödvändigtvis vara en person som genomför övervakningen, utan det skulle kunna vara ett jaktlag eller liknande. Det är inte heller närmare definierat vad för slags kontaktuppgifter, utan det kan vara till exempel en mejladress.
Vidare får kameran bara sättas upp på mark som du äger. Om du arrenderar jaktmark behöver du markägarens tillstånd.
Det är klokt att montera kameran på ett sådant sätt att den inte i onödan fotograferar människor eller sådant som inte ska fotograferas. Om du ändå får bilder på människor, hundar, fordon eller annat som går att identifiera är det klokt att ta bort dessa bilder så snart som möjligt.

Jens Gustafsson , 29 juni, 2022