På årsmötet i jaktklubben började vi diskutera huruvida man alltid måste ha en utsedd jaktledare när man är ute och jagar tillsammans. Vi är ett mindre gäng som brukar träffas regelbundet och jaga hare, och då har vi aldrig utsett någon jaktledare. Finns det något formellt krav på att man måste ha en jaktledare?
Ludde
Svar
För älg och kronhjort finns det lagkrav på att det vid varje jakttillfälle ska finnas en utsedd jaktledare. Det gäller även för jakt efter en del större rovdjur. Detta krav finns inte för övrigt vilt, så ni kan fortsätta att jaga hare utan att utse någon jaktledare.