Jakt

Måste vi utse en jaktledare?

På årsmötet i jaktklubben började vi diskutera huruvida man alltid måste ha en utsedd jaktledare när man är ute och jagar tillsammans. Vi är ett mindre gäng som brukar träffas regelbundet och jaga hare, och då har vi aldrig utsett någon jaktledare. Finns det något formellt krav på att man måste ha en jaktledare?
Ludde

Svar:

För älg och kronhjort finns det lagkrav – i § 48 och § 54 i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort, NSF 2011:7 – på att det vid varje jakttillfälle ska finnas en utsedd jaktledare. Det gäller även för jakt efter en del större rovdjur, då krav på jaktledare brukar vara inskrivet i de särskilda beslut som ligger till grund för jakten. Detta krav finns dock inte för övrigt vilt, så ni kan fortsätta att jaga hare utan att utse någon jaktledare.

Mikael Hultnäs , 28 maj, 2021