Foto: Anders Ljung
Om jag tar bort IR-lampan på mitt digitala kikarsikte, är det då formellt inte längre ett mörkersikte/bildförstärkare? Vad säger lagen om jag då använder siktet till att jaga övrigt vilt, alltså annat än vildsvin?
Robert
Svar

Paragraf 14a i jaktförordningen tar upp användningen av mörkersikten vid vildsvinsjakt. Man pratar där bland annat om elektronisk bildomvandlare. Enligt min tolkning faller ditt sikte in under denna definition även om du tar bort IR-lampan. Därmed är siktet inte tillåtet vid jakt efter något annat viltslag.