Vapen

När är min HVA 410 tillverkad?

Jag har i min ägo en HVA 410 Eckerman 9,3x74.
Vapnet har engelsk kolv, radiell infräsning på kolven, ejektor och kvartsspång. Vapnet är stämplat med K som ekipör och har tillverkningsnummer 232722.
På lådplanets mitt är det stämplat ett G och i mitten är det ett nummer: 529. Är det ett årtalsnummer (september 1952)? Och står G för Bertil Granqvist? Vapnet är renoverat, troligtvis på Husqvarna.
Jag var i kontakt med Carl Ryd för cirka 30 år sedan och tittade på ett sådant vapen när han var på Elmia, men jag köpte det inte. Det här vapnet har jag köpt på auktion i Stockholm år 2011 och det är i utmärkt skick.
Min fråga är: När är vapnet tillverkat? Det verkar inte följa årtalen i HVA-böckerna om man tittar till vem som var ekipör under en viss tid.
Roger i Örebro

Svar:

Din HVA 410 levererades från HVA 5/12 1952.
529 har inget med tillverkningstiden att göra. Husqvarna daterade inte sina bössor så, men jag vet inte vad det står för.
G står mycket riktigt för Granqvist. Han arbetade på HVA från 1949 fram tills att de slog igen för gott. Jag minns inte exakt när, men förmodligen runt 1980.
K står för Clas Johansson som var på Husqvarna 1904–1953.
Lite ovanligt med rak stock på en 410, men det tillverkades på beställning och fanns även med i kataloger från runt 1945.

Fredrik Franzén , 14 februari, 2022