Jakt

När bör vi skjuta dovhjort?

Vi har gott om dovhjort där jag jagar och frågan kom upp i laget hur vi ska göra med handjur. Vissa tycker att vi ska vänta med att skjuta dem till efter nyår, för att de inte ska ha kvar någon brunstsmak. Vad tycker ni?
Bengt-Göran

Svar:

Dovhjortarnas (handjurens) kött kan ta smak under brunsten. Det verkar dock vara skillnad mellan individerna, och dessutom är vissa människor olika känsliga för smaken och lukten.
Brunstuppehållet för dovhjort gäller den 21 oktober–15 november, och under denna tid är inte handjuren lovliga. Jag har själv varit med och skjutit handjur både dagarna före och dagarna efter uppehållet utan att uppleva att de har haft någon påtaglig lukt eller smak. Samtidigt har jag skjutit handjur i september som jag tyckt har luktat illa. I år hörde jag den första brunsthjorten redan den 3 oktober, så helt klart är att tiden för brunst kan skilja sig kraftigt åt.
Det är tyvärr svårt att ge några generella rekommendationer när man kan vara säker på att köttet är bra. Jag tycker att ansvaret ska läggas på varje jägare att avgöra, och syftet måste naturligtvis vara att köttet ska vara bra och gå att ta rätt på. Om en jägare fäller ett djur där köttet inte är gott och därmed kasseras får denna jägare lära sig läxan och fatta ett annat beslut nästa gång.

Jens Gustafsson , 30 november, 2022