Jakt

När får vi sälja vildsvinskött?

Det har diskuterats mycket i sociala medier kring jägarnas möjligheter att sälja vildsvinskött. När kommer vi att få göra det?
Lennart Karlsson

Svar:

Det har under en längre tid pågått ett arbete hos flera myndigheter för att göra det möjligt för jägare att få sälja eller ge bort vildsvin och vildsvinskött till personer utanför det egna hushållet. Runt nyår presenterade Livsmedelsverket ett förslag på föreskrifter inom området. De innebär i korthet att jägarna ska få sälja tio urtagna vildsvin med päls på, samt tio styckade vildsvin. För att få göra detta ska jägaren ha genomgått en kurs samt bifoga ett godkänt trikinprov. I länen Uppsala, Västmanland och Gävleborg krävs även ett godkänt cesiumprov. Man ska också få lämna upp till 75 vildsvin till lokala livsmedelsanläggningar. För att leverera dessa ska man inte ha behövt genomgått någon utbildning och livsmedelsanläggningarna kommer att ansvara för provtagning.
Förslaget har varit ute på remiss och det kan tidigast börja gälla under hösten 2021.

Mikael Hultnäs , 3 mars, 2021