Jakt

När på dygnet får man jaga älg med hund?

Förra året kom nya jakttider vilket också innebar att man ändrade tiden på dygnet för när man får jaga älg. Vi har haft en del diskussioner i jaktlaget kring om man får jaga med hund under hela tiden jakten är tillåten. Vad gäller?
Nilsson

Svar:

Det stämmer att man under fjolåret ändrade ett flertal jakttider, både kring vilka arter som får jagas, vilka datum man får jaga samt tider på dygnet när arterna får jagas.
För älgen har jakten tidigare avslutats i samband med solens nedgång. Denna tid har nu ändrats och man får jaga älg även en timme efter solens nedgång. Jakten får dock endast bedrivas som vak- eller smygjakt under tiden från solens nedgång och en timme framåt, således är det inte tillåtet att använda hund.

Mikael Hultnäs , 30 september, 2022