Vapen

Får sambor dela vapenskåp?

Om en jägare är sambo med en jägare kan de dela skåp?
Maria

Svar:

Ja. Om två jägare bor tillsammans behöver de inte ha åtskilda skåp utan kan förvara sina vapen i samma.

Jens Gustafsson , 23 april, 2024