Det nya kravet på tillstånd för större vapenmagasin har gjort mig fundersam.
Om man till exempel äger en halvautomat samt ett repetergevär som kan ha samma magasin, begår man då brott om man använder ett magasin på 30 skott i sitt repetergevär på skjutbana eftersom det kan nyttjas i halvautomaten? Eller kan man rentav använda repeterns stora magasin i halvautomaten på skjutbana utan samvetskval?
Vad gäller?
Adam
Svar

Regelverket i det här fallet handlar inte om användandet utan om innehavet.
Du får inneha (och använda med vissa begränsningar, se nedan) stora magasin till ditt vapen om du innehar ett vapen med licens för skjutning (till exempel jakt eller målskytte).
Däremot får du inte använda magasin större än 5 skott i ett halvautomatiskt gevär vid jakt, utan endast vid målskytte.
I ett manuellt repeterat vapen finns ingen begränsning för storlek på magasin vid jakt.