Juridik

Har bonden eller jag jakträtt?

Jag undrar vad som gäller vid ett jordbruksarrende på samma mark som jag har jaktarrende på. Vem har jakträtten på marken om inte jakten är fråntagen på jordbruksarrendet? Jag har jaktkontrakt på marken på all jakt. Nu säger bonden som har jordbruksarrende på samma mark att han automatiskt har jakträtten på marken som han arrenderar.
Magnus

Svar:

Grundregeln anger att jakträtten ingår vid ett jordbruksarrende om det inte särskilt undantas. I dagsläget är det dock kutym att markägaren skiljer på jordbruksarrende och jakträttsupplåtelse, även om det fortfarande förekommer att jordbruksarrendatorn har jakträtten också. Jakträtten går naturligtvis inte att upplåta två gånger (både till jordbrukaren och någon annan person) vilket innebär att ett av era avtal är ogiltigt.
Jag rekommenderar att du för dialogen vidare med markägaren för att klargöra hur det faktiskt ligger till och vilka formuleringar som finns i respektive avtal.

Jens Gustafsson , 19 januari, 2023