Jakt

Tillfaller dött vilt markägaren?

Jag är markägare. Tillfaller vilt som faller på min mark alltid mig, oavsett om det är påkört av bil eller skadskjutet? Oavsett om det är under jakttid eller ej? Och oavsett om jag ingår i ett jaktlag tillsammans med rågrannar?
James

Svar:

Rättigheten att tillgodogöra sig dött vilt tillfaller jakträttshavaren. Det är ju, i grunden, markägaren om inte denne har valt att upplåta jakträtten till någon annan. Om du är både markägare och jakträttshavare är det i det här fallet inget problem.
Grundregeln (med undantag från vissa arter – statens vilt) är att vilt som ”omhändertas, påträffas dött eller dödas i något annat sammanhang än vid jakt” tillfaller jakträttshavaren, även utanför ordinarie jakttid. Detsamma gäller för vilt som har dödats vid legal jakt och som har dött i samband med en sammanstötning med fordon eller vid efterföljande eftersök.
Om du har någon form av avtal med angränsande mark där ni jagar ihop gäller i normalfallet att vilt som dör tillfaller jakträttshavaren där det dör – allt annat måste ni särskilt stipulera inför jakten. Även om ni har gått samman och jagar ihop gäller din rättighet att tillgodogöra dig vilt från till exempel trafikolyckor på den mark där du är jakträttsinnehavare.
Vilt som skadeskjuts och dör eller avlivas på annans mark tillfaller alltid jakträttshavaren där det dör.

Jens Gustafsson , 2 maj, 2024