Juridik

Får jag använda bilen som jaktkoja?

Jag lockar räv på vårvintern. Ett pass är en skogsbilväg som går genom öppet åkerlandskap upp mot skogen där skogen möter upp i U-form.
Om jag parkerar bilen på vägen och har cirka 200 meter till skogen rakt fram samt höger respektive vänster sida, väntar tio minuter efter att motorn har stängts av och sedan börjar locka på räv som inte har synts till från lockplatsen.
Bilen har inte används till att närma mig bytet. Jägaren står bakom för att gömma sig och med lockpipan få fram räven samt kunna ta stöd på huv eller tak för ett säkert skott. Det är alltså lockpipan som lockar fram räven och då kan ju bilen jämföras med en koja, eller stor sten.
Men vad säger jaktlagen? Kan gissa svaret, men frågar ändå.
Anders

Svar:

Den situation som du beskriver är, enligt min uppfattning, inte laglig att genomföra.
Bil får inte användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt. Den får inte heller användas för att hindra vilt från att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet.
Det du beskriver är, enligt min uppfattning, ett tydligt exempel på att använda bilen för att avleda viltets uppmärksamhet.

Jens Gustafsson , 11 april, 2022