Juridik

Går jakträttsavtalet att bryta på grund av svinpestutbrottet?

Om staten stoppar all jakt på grund av utbrott av afrikansk svinpest, finns det då någon chans att få ersättning för erlagt jaktarrende eller för att bryta ett flerårigt jaktavtal?
Göran

Svar:

I dagsläget, den 11 september 2023, finns det tyvärr inget svar på din fråga.
I normalfallet hade det här varit en fråga mellan den som arrenderar jakten och markägaren att hantera. Men nu är det staten som har gått in och lagt ett förbud. Så det är just nu oklart.
Jag vet att frågan har diskuterats före utbrottet, men inte mynnat ut i ett tydligt svar. Den lär dock lyftas inom en snar framtid igen, då frågan måste få ett svar.

Mikael Hultnäs , 11 september, 2023