Jakt

Kan vi begära att arrendeavgiften sänks?

En tredjedel av vår jaktmark har tillfälligt gjorts omöjlig att jaga på. Det pågår ett arbete med nytt ställverk och en ny kraftledning från en vindkraftspark. Arbetet har pågått under hela året, och kommer att pågå minst jaktsäsongen ut. Nu kan vi inte jaga på den del av marken där arbetet pågår. Det förekommer sprängning och mycket grävande. Arbetet pågår hela veckorna utan avbrott för helger.
Finns det möjlighet att få någon form av ersättning? Vi betalar ju samma arrendeavgift som vanligt.
Tore

Svar:

Det är helt och hållet en fråga som regleras mellan er som nyttjanderättshavare och markägaren. Jag rekommenderar er att ta kontakt med markägaren för att försöka få till stånd en sänkning av priset, vilket på flera sätt känns skäligt om det ni står ut med är en inskränkning utöver vad som kan förväntas inom ramen för till exempel normalt jord- eller skogsbruk.

Jens Gustafsson , 20 oktober, 2022