Juridik

Får jaktklubben införa böter?

Får en jaktklubb som ingår i ett äfo bestämma på årsmötet att de ska införa böter vid frånvaro under den ordinarie älgjaktsveckan?
Rolf

Svar:

En jaktklubb får bestämma i princip vad som helst på ett årsmöte, så länge det inte strider mot klubbens stadgar. Inklusive att de ska införa böter eller straffavgift.
Jag förmodar att du förväxlar äfo (älgförvaltningsområde) med äso (älgskötselområde).

Mikael Hultnäs , 13 mars, 2023