Vapen

Vad är hagelbössan värd?

Jag är delägare i ett dödsbo. I det finns en sida-sida-hagelbössa märkt F Dumoulin Liège nr 13834. Den är ganska sliten. Jag undrar när den är tillverkad och vad den kan vara värd.
Per Svensson

Svar:

Det finns inga nummerlistor för Dumoulin, men alla belgiska bössor har utförliga provstämplar som bland annat berättar inom vilken tidsperiod en bössa är tillverkad. Ett sätt att se det är stämplarna för kalibertrångborrning, se bild. 1898–1910 stämplades loppets diameter och diametern i trångborrningen i en rad efter varandra. Exemplet på bilden avser kaliber 16. 1910–1924 stämplades måtten ovanför varandra med ett streck emellan. Exemplet på bilden avser kaliber 12. Från 1924 stämplas endast loppets diameter. Provhuset i Liège stämplade även vikten på piporna. 1892–1924 stämplades till exempel 1408,2 gram. Från 1924 togs decimalen bort, endast hela gram angavs. Det finns även en lista med kodbeteckningar från 1923 och framåt, men då måste man detaljstudera piporna för att leta fram året. Francois Dumoulin verkade som bössmakare i Liège 1908–1968. Det kom en del Dumoulin-hagelbössor till Sverige under 1950-talet. Det är standardvapen, som saknar ekonomiskt värde i dag.

Fredrik Franzén , 24 augusti, 2021