Jakt

Vad är minsta arealen för löshundsjakt?

Jag har en grannmark där det jagas med hund och jag tycker ofta att jag hör drevet gå över vår mark. Jag har läst någonstans att det finns minsta gränser för hur man får jaga med hund, stämmer det?
John med jämte

Svar:

Det finns inga fasta gränser gällande till exempel antal hektar eller liknande, utan här måste jägarna använda sitt sunda förnuft. Enligt paragraf 32 i jaktlagen framgår att jakt med drivande hund inte får bedrivas på ett område som är så beskaffat att det kan förutses att drevet huvudsakligen kommer att gå fram över annans jaktområde. Detta betyder till exempel att jakt med hund efter hare på en ö som är exempelvis 30 hektar kan vara mycket lämpligt, då risken att haren lämnar ön och går till någon annans jaktområde i det närmaste är obefintlig.
I lagtexten omnämns dessutom endast drivande hund, varför hundar av ställande typ inte direkt omfattas. Det betyder dock inte att det automatiskt är fritt fram att släppa en ställande älghund på mindre marker. Även om de inte direkt pekas ut i lagen är det rimligt att anta att även ställande hundar ska behandlas på liknande sätt.
För att då avgöra om det får jagas med hund eller ej gäller det att titta på markens arrondering, hundens jaktsätt och vilken viltart som man ämnar jaga. Därifrån ska jägaren bedöma om det kan förutses att drevet huvudsakligen kommer att gå fram över annans jaktområde. Om jägaren kan förutse detta får inte hund släppas. Notera att det inte endast gäller markens storlek, utan även andra frågor om markens arrondering. Går det att förutse att drevet huvudsakligen kommer att gå fram över annans mark spelar det ingen roll om jaktmarken är 10, 100 eller 1 000 hektar. Det är likväl inte tillåtet.

Jens Gustafsson , 2 december, 2020