Jakt

Vad är skyddsjakt?

Jag har jagat gris sedan 2006 och har sett att hårt jakttryck fungerar bra. Men hur definieras egentligen skyddsjakt på vilt som är jaktbart?
Peter

Svar:

Skyddsjakt är all jakt som inte sker i enlighet med gällande jaktlagstiftning. Skyddsjakt kan antingen ske genom myndighetsbeslut eller på eget initiativ som regleras i jaktförordningens bilaga 4.
Skyddsjakt kan också bara gälla arter som omfattas av jaktlagstiftningen, alltså alla vilda däggdjur och fåglar. Kräldjur, fiskar och insekter kan alltså inte vara föremål för skyddsjakt.

Några exempel på skyddsjakt kan vara:

  • Jakt på grågäss i växande gröda under våren och sommaren.
  • Jakt på dovhjort i växande gröda nattetid, även under i övrigt lovlig jakttid.
  • Jakt på björn som river renkalvar.
  • Jakt på gråsparvar som har kommit in i en matbutik.

När det talas om jakt efter vildsvin nämns ofta ordet ”skyddsjakt” som ett samlingsnamn för all jakt som sker i fält med växande gröda. Det är inte riktigt rätt benämning då det ju faktiskt är jakt under ordinarie jakttid (åtminstone under perioden 1 april–31 januari).
Den enda egentliga skyddsjakt som kan vara aktuell för vildsvin är jakt efter vuxna vildsvin under den period då de är fredade, när de trots det får jagas enligt jaktförordningens bilaga 4 i till exempel växande gröda.

Jens Gustafsson , 14 juni, 2024