Vapen

Vad betyder stämplarna?

Jag har fått överta en drilling Sauer & Sohn 12/12/8x57JR från min svärfar och undrar om ni kan hjälpa mig att se vad stämplar och så vidare betyder. Sänder lite bilder på vapnet också. Naturligt att fråga är ju om det finns något värde på bössan, och om det finns ett sådant: Hur avyttra jag bössan enklast?
Ser fram emot lite historia kring vapnet och hoppas att ni kan hjälpa mig.
Tony

Svar:

Provstämplarna är de som användes på alla vapen i provhuset i Suhl 1912–1939. Från 1923 stämplades månaden och året för provet, men jag ser ingen sådan stämpel på bilderna. Det gör att vi kan datera drillingen till mellan åren 1912 och 1923. Vidare berättar provstämplarna att det är kaliber 12 i hagelpiporna och att kulpipan är 8x57IR, vilket stämmer med asken på en av bilderna.
Tillverkningsnumret 21118 ger ingen vägledning beträffande vilken tillverkare det är. Det är emellertid ingen Sauer som du skriver, tillverkningsnummer 21118 hade Sauer i mitten av 1870-talet. Förmodligen står det ett tillverkarnamn på spången eller lådan. Bilderna på drillingen är så mörka och suddiga att de inte ger någon hjälp.
Drillingen är en traditionell tysk drilling byggd på Blitz-mekanism, vilken användes av alla tillverkare vid den tiden. Den användes också på de Merkeldrillingar som såldes nya här från 1950-talet och framåt.
Värdet är tyvärr inte så högt, den är svårsåld. Den tycks vara väl använd och sliten. Börja med att fråga en vapenhandlare om en värdering. En vapenauktion är ett alternativ, både Widforss och Walter Borg har sådana.

Fredrik Franzén , 22 augusti, 2023