Juridik

Vad får jag göra åt fågeln?

Jag har en fågel som häckar i min skorsten. Jag tror att det är en kaja. Vad får jag göra åt eländet?
Jan-Åke Andersson

Svar:

Detta regleras i jaktförordningens fjärde bilaga, som gör gällande att om fåglar byggt bo i ett hus eller på en gård får boet och dess ägg och eller ungar flyttas. Så oavsett om det är jakttid eller inte får du flytta kajans bo från skorstenen.

Mikael Hultnäs , 30 april, 2021