Jag har en fågel som häckar i min skorsten. Jag tror att det är en kaja. Vad får jag göra åt eländet?
Jan-Åke Andersson
Svar

Detta regleras i jaktförordningens fjärde bilaga, som gör gällande att om fåglar byggt bo i ett hus eller på en gård får boet och dess ägg och eller ungar flyttas. Så oavsett om det är jakttid eller inte får du flytta kajans bo från skorstenen.