Jakt

Vad gäller för eftersök under koppeltvångstiden?

Jag är okunnig på det här med jakt och jakthundar och har därför inte koll på vad som gäller, men är nyfiken och vill gärna lära mig mer. Hur gör jägare med eftersök under koppeltvångstiden 1 mars–20 augusti?
Jasmine

Svar:

När det gäller eftersök av skadat vilt finns det ett undantag från det i regelverket. Första stycket i paragraf 17 i jaktförordningen beskriver vad som gäller. Förenklat kan man säga att så länge man jagar ett skadat vilt och har kontroll på hunden är det okej att ha den lös för detta ändamål dygnet runt, året runt.
Så här lyder texten i jaktförordningen:
”17 § Vid all jakt får hund användas för spårning eller apportering av skadat eller fällt vilt, om hunden står under förarens kontroll. Trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, får en hund som står under sådan kontroll också användas för att söka efter vilt för att hindra att viltet kommer till skada, exempelvis vid slåtter, eller för annat viltvårdsändamål.”

Jimmy Låås , 23 april, 2024