Jakt

Vad gäller för rävsnarning?

Jag har hållit på med vakjakt efter räv i många år och nu börjat snegla på rävsnarning, men jag behöver lite hjälp att komma i gång. Vad gäller?
Kurt E

Svar:

Rävsnarning bedrivs med hjälp av en fotsnara. När räven fastnar i snaran drar den med sig snaran som har med sig ett släpankare som lämnar ett spår i snön och till slut fastnar i undervegetationen. Jägaren kan följa spåret fram till där ankaret har fastnat och då avliva räven. För att få bedriva snarfångst på räv krävs, utöver jägarexamen, en utbildning i ämnet. Snarfångst efter räv får bara bedrivas i de fyra nordligaste länen i Sverige.

Mikael Hultnäs , 3 mars, 2021