Juridik

Vad gäller vid avlivning av skadat vilt i detaljplanerat område?

Jag har läst tidigare frågor om avlivning av skadat vilt och att det får ske på annans mark och på andra tider än vanligt. Vad gäller för användande av fel vapen eller att skjuta om det är detaljplanerat område?
Stefan

Svar:

En klok grundregel är att använda sådana vapen som normalt är tillåtna vid jakt.
Eftersom avlivning i det här fallet inte är att klassificera som jakt gäller dock inte jaktlagstiftningens vanliga regelverk för jaktmedel. I fallet med avlivning av skadat vilt (som inte har skadats vid jakt) gäller i stället att djuret ska avlivas på sådant sätt att det inte orsakar onödigt lidande eller är att betrakta som djurplågeri. Det är alltså tillåtet att använda såväl vapen i fel klass respektive annat än jaktvapen (yxa eller kniv till exempel) om avlivningen görs på rätt sätt.
Vad gäller lossande av skott inom detaljplanerat område gäller dock att det inte är tillåtet, även om det inte handlar om regelrätt jakt utan avlivning.

Jens Gustafsson , 17 april, 2023