Jag har haft en diskussion med en kompis kring frågan om man måste ringa markägaren om man ska gå in på eftersök på vildsvin på någon annans mark. Jag tycker att lagen är tydlig och att man inte behöver det, men han
säger att man måste göra det. Vad gäller egentligen?
Christina T
Svar

Lagen anger förvisso att det endast är om skadade älgar, hjortar eller rådjur går över till annans jaktområde som jakträttshavaren eller markägaren snarast ska underrättas (jaktlagen paragraf 28). Det kan tyckas konstigt att vildsvinen är utelämnade ur den formuleringen, men det har sannolikt att göra med att jaktlagens huvuddel kom till år 1987. Då var vildsvinen inte så vanligt förekommande i landet som de är nu.
Om jaktlagen hade formulerats om nu hade troligen även vildsvin ingått i denna skrivelse.
Det betyder dock inte att det är en dålig idé att ringa markgrannen om ett eftersök går in på dennes mark. Jag går själv ogärna efter ett skadskjutet vildsvin in på någon annans mark utan att meddela det. Det har bland annat att göra med säkerhetsaspekten. De kan ju själva vara ute och jaga, men också för att undvika missförstånd eller andra tråkiga situationer. Dessutom är ofta markgrannar hjälpsamma och kan bistå med tips och råd för hur vildsvin eller andra viltarter brukar bete sig på deras jaktområde, vilket kan öka chansen att lyckas med eftersöket.