Juridik

Vad gäller vid skriftligt avtal?

Vi har länge jagat på en och samma mark. Under denna tid har vi bara haft ett muntligt arrendeavtal och allting har fungerat bra. Nu börjar ägaren av marken bli gammal och vi vill se om vårt hus, så att säga. Vi skulle vilja ha ett skriftligt avtal, gärna på lite längre tid. Men ska vi alla stå med på kontraktet, eller ska endast en av oss stå som den som arrenderar? Vi undrar också vad som händer om ägaren av fastigheten avlider under pågående kontraktsperiod.
Totte

Svar:

JRF rekommenderar alltid att man ska ha skriftliga kontrakt vid jaktarrenden, eller jakträttsupplåtelser som är den juridiskt korrekta termen. Ett skriftligt avtal minskar risken för osämja och bråk. Just muntliga avtal kring jakträtt, och där man inte längre kommer överens, är en av de vanligaste frågorna som vi hanterar.
Avseende tiden på upplåtelsen så är den längsta tiden som man kan skriva 49 år. Ett sådant avtal kommer sannolikt att påverka fastighetens värde vid en eventuell försäljning. Vi rekommenderar att man, om man känner varandra och/eller har erfarenheter av att samarbeta kring till exempel jaktarrendet, skriver avtalet på fem år. Om fastighetsägaren skulle gå bort under avtalstiden träder dödsboet in som avtalspart och avtalet fortsätter att löpa enligt kontraktet.
För jägarna finns det en poäng med att alla står på kontraktet, men hade jag varit markägare hade jag bara velat ha en motpart.
Det är vettigt att från bägge parter skriva in ett jakträttsupplåtelseavtal i fastighetsregistret. Då kan köparen inte hävda att denne inte kände till avtalet vid en eventuell försäljning. Generellt gäller ett jakträttsupplåtelseavtal oavsett om fastigheten säljs eller inte.

Mikael Hultnäs , 9 september, 2022