Jakt

Vad göra med en dålig jaktledare?

Jag jagar i ett älgjaktlag i Jämtland och har en dålig jaktledare. Han har inte koll på passen, och han låter inte mig gå med min älghund för han tycker att bara hans hund ska få jaga. Vad kan jag göra?
Lasse med jämthund

Svar:

En jaktledare har formellt väldigt lite ansvar, om man tittar strikt på det juridiska. Däremot tillskrivs ofta jaktledaren många fler ansvarsområden som ofta är relevanta för att jakten ska flyta på smidigt. I de flesta jaktlag, vare sig de ingår i viltvårdsområden eller fungerar som enskilda jaktlag, väljs jaktledaren på en årsstämma eller liknande. Det är därför genom årsstämman som du kan arbeta för att byta ut jaktledaren.
Om jaktledaren gör något som åsidosätter säkerheten, eller för den delen begår några formella felaktigheter, kan det vara lämpligt att ta kontakt med markägaren och informera om detta. Även om det är deltagarna i jaktlaget som (normalt) väljer jaktledare kan självklart mark-
ägaren ha en åsikt om det är så att något faktiskt går fel till.

Jens Gustafsson , 30 september, 2020