Jakt

Vad räknas som växande gröda?

Vi är oense i jaktlaget och behöver hjälp med en tolkning: Vad räknas som växande gröda när man pratar om skyddsjakt på hjort eller gäss?
Bosse

Svar:

Det finns ingen klar definition av växande gröda. Dock kan man säga att i princip alla jordbruksgrödor anses vara växande gröda. Syftet med skyddsjakten är att de vilda djuren inte ska orsaka skador. Under stora delar av den tid som grödorna inte växer är det jakttid för hjortar och gäss som uppehåller sig på grödor. Det innebär att grödorna i praktiken är växande under perioden då skyddsjakt kan komma i fråga.

Mikael Hultnäs , 30 april, 2021