Jakt

Vad tycker JRF om avlysningsjakt?

Vår mark ingår i ett älgskötselområde och styrelsen propagerar stark för att införa vad de kallar avlysningsjakt redan från älgjaktspremiären. Vi har tidigare fått en tilldelning av skötselområdet och de älgar som inte är skjutna vid årsskiftet har alla sedan fått skjuta under januari. Vi tycker att detta har fungerat bra och ser inget behov av att ändra. Var står JRF i frågan?
Anders och Annika

Svar:

Jägarnas Riksförbund ställer sig positiva till avlysningsjakt. Vi förespråkar i stor utsträckning frihet under ansvar, där vi anser att de lokala jägarna är de som har bäst kunskap om den lokala älgstammen. Det är då logiskt att jägarna ansvarar för och anpassar jakten utifrån sin kunskap.
Det finns stora likheter mellan avlysningsjakt från dag ett i ett älgskötselområde med den allmänna jakt som vi har på de flesta av våra klövviltsarter, till exempel på rådjur. Om man skulle vända på det och föreslå licenstilldelning på rådjur skulle detta förslag sannolikt mötas med stora protester.
En annan aspekt av frågan är att älgarna måste skjutas där älgarna finns. Det spelar ingen roll vilken tilldelning man har om det inte finns några älgar i området.

Mikael Hultnäs , 1 november, 2021