Juridik

Vågar jag jaga på grannens mark?

Min granne har marker runtikring där jag bor. Han själv jagar inte, men upplåter jakten till några andra. Han säger också att jag
får jaga på hans marker hur mycket jag vill. Men då jag vet att det finns andra som jagar på denna mark frågade jag om inte marken redan är upplåten. Han svarade: ”De betalar inte för marken och det är jag som bestämmer vilka som får jaga på min mark.”
Jag vill inte hamna i konflikt med de som redan jagar där, samtidigt som jag vill hjälpa grannen med vildsvinen. Hur ska jag ställa mig till det här, begår jag jaktbrott om jag jagar på marken?
Tomas

Svar:

Det här är en fråga som sannolikt inte har ett enkelt svar. Det finns en uppenbar risk att de som brukar jaga på din grannes mark har en annan uppfattning än markägaren om huruvida markägaren har upplåtit marken till dem eller inte.
Markägaren har rätt att upplåta marken för jakt till vem han vill. För att minska risken för konflikter rekommenderar JRF alltid att man upprättar ett skriftligt avtal. Har markägaren upplåtit jakträtten så är det den
eller de som står på kontraktet som har rätt att bestämma vem som får jaga på marken under avtalsperioden. Markägaren har dock alltid möjlighet att säga upp avtalet, enligt de regler som gäller för uppsägning (jaktlagen
§ 16).
I det här fallet kan man misstänka att markägaren och jägarna har olika uppfattning kring om det är en upplåtelse eller inte. Jag hade tagit kontakt även med de som brukar jaga där och kollat om de anser att de har en upplåtelse. Anser de inte det är det fritt fram för dig att jaga. Anser de däremot att de har en upplåtelse rekommenderar jag dig att diskutera med markägaren igen.

Mikael Hultnäs , 12 oktober, 2023