Vapen

Varför får sonen inte förvara vapen hos mig?

Min son har flyttat till Stockholm för många år sedan och haft tillstånd att förvara vapnen hemma hos mig, då han bara jagar här på vår hemgård. Nu har polisen valt att neka förlängning av tillståndet för förvaring och tycker att han hellre ska ha vapnen hemma hos sig, vilket känns väldigt konstigt. Vad är det som gäller?
Roger

Svar:

Enligt vapenlagstiftningen finns möjligheten för vapenägare att söka tillstånd för att förvara vapen hos annan. Det är sedan upp till Polisen att göra avvägningen om skälen till den avvikande förvaringen är sådana att tillstånd ska medges. Normalt medges detta för till exempel personer som under en begränsad tid arbetar utomlands, studerar på annan ort eller för den delen har flyttat från sin hemort men har kvar en väsentlig anknytning och dessutom jagar huvudsakligen på eller kring hemorten. Dessa tillstånd ges normalt under en begränsad tid om tre år åt gången, vilket är i enlighet med lagstiftningen som anger att tillstånden måste vara tidsbegränsade. Det finns dock inget i lagstiftningen som anger att de bara kan förlängas ett visst antal gånger. Däremot finns allt för många exempel där Polisen själv väljer att endast tillåta förnyelse till exempel tre gånger, för att sedan neka. Ett rättsfall som gick upp till Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde dock att Polisen inte ska ha några sådana begränsningar, så länge som tillstånden är tidsbegränsade endast tre år i taget. Jag råder er därför att överklaga beslutet, om det fortfarande går. Kontakta mig via telefon så kan jag bistå er, givet att ni är medlemmar i Jägarnas Riksförbund.

Jens Gustafsson , 23 september, 2021