Jakt

Varför får vi inte jaga skarv?

Vi har fullständigt ner lusats med skarv i skärgården men tydligen får vi inte jaga fåglarna, varför?
Bertil Adolfsson

Svar:

Skarvfrågan är något som har diskuterats fram och tillbaka sedan skarven etablerade sig på bred front i Sverige. Tyvärr är skarven skyddad av EU:s fågeldirektiv, vilket gör att möjligheterna att jaga den är väldigt begränsade. I dagsläget medges endast skyddsjakt, då ofta väldigt begränsad både geografiskt, tidsmässigt och antalsmässigt. Ofta kopplas skyddsjakten till fiskutsättning eller liknande.
I det förslag till nya jakttider som Naturvårdsverket har presenterat föreslås att skarven ska kunna skyddsjagas på eget initiativ, alltså utan att särskilda beslut fattas varje gång. I förslaget ingår att skyddsjakten ska kunna bedrivas till exempel för att skydda utsättningsplatser för fisk eller fiskeredskap (inte handredskap). Från JRF har en förändring länge efterfrågats och även om en allmän jakt är klart önskvärd är Naturvårdsverkets förslag ett steg i rätt riktning.

Jens Gustafsson , 4 maj, 2020