Hund

Var får man träna älghundar?

Får man träna älghundar på marker där man endast har löst småviltskort?
Albert

Svar:

Jakten, och även jaktträning, är förbehållen jakträttshavaren. Vem eller vilka som är jakträttshavare kan variera beroende på markägarförhållanden, viltvårdsområden eller andra överenskommelser.
Eftersom du nämner ”småviltskort” antar jag att det är ett viltvårdsområde, och om det är det som gäller så får man inte jaga älg, eller träna en älghund, om man bara har rätt till småviltjakt.

Jens Gustafsson , 12 oktober, 2023