Jakt

Vem tillfaller vildsvin vid eftersök?

Min fråga gäller eftersök, framför allt på vildsvin.
Säg att jag är ute och jagar i spannmålen, skadeskjuter en gris och släpper hunden som ställer grisen på någon annans mark och jag kommer till ett avslut. Tillfaller grisen den marken då? Måste jag anmäla till jakträttshavare nästa dag att jag har avlivat en skadeskjuten gris där? Hur vet man vems mark man är på om grisen går långt?
Kristoffer

Svar:

Jaktlagens paragraf 28 talar om för oss jägare att vi, när vi skadeskjuter ett vilt, är tvungna att göra det som krävs för att spåra upp och avliva detta vilt.
Det är dock bara om viltet är älg, hjort eller rådjur som lagen tar upp att vi måste kontakta jakträttshavaren, markägaren eller i sista hand Polismyndigheten när vi ska gå in på annans mark för att utföra eftersöket. Följaktligen gäller lagen inte vildsvin.
Jag vill ändå starkt rekommendera att du alltid tar kontakt med markgrannen innan du som jägare går in på dennes mark för att utföra ett eftersök, då det minskar risken för missförstånd och osämja och känns tryggare för alla inblandade.
Oavsett var eftersöket startar tillfaller viltet alltid jakträttshavaren på den mark där viltet till slut dör. Och det är din skyldighet att kontakta denna jakträttshavare, så att han eller hon får möjlighet att ta hand om viltet.
När det gäller att ta reda på vems mark det är, eller vem som är jakträttshavare, kan det ibland vara lite knepigt. Ett tips är att innan jakten börjar ta reda på så mycket information om markgrannarna som möjligt, via Lantmäteriet, kommunens markkartor eller genom att helt enkelt ringa runt bland grannar och jaktkamrater.

Jimmy Låås , 17 februari, 2023