Foto: Privat
Jag är med i styrelsen för en bostadsrättsförening i Göteborg, ett seniorboende. En av våra boende, som nu är 92 år, har varit en mycket aktiv jägare. Under 1980-talet var han ett flertal gånger i Alaska och deltog i organiserade jakter på grizzlybjörn. Vid en sådan jakt i Kodiak lyckades han skjuta en björn, som vid tillfället omskrevs i lokalpressen som ”den största hittills”. Vår medlem vidtog alla nödvändiga åtgärder – frakt, intyg, importlicens, konservering med mera – för att till slut kunna sätta upp björnskinnet på väggen i sitt hus. I ett senare skede gjordes det om så att det endast blev själva björnhuvudet kvar.
Nu har han kommit till en punkt i livet när han inte längre kan eller vill ha det kvar. Han har frågat föreningens styrelse om vi har något intresse av det, men vår stämma biföll inte förslaget att sätta upp jakttrofén på en vägg i våra lokaler. Efterhand har vi förstått att björnhuvudet kan vara värt ganska mycket pengar för rätt intressent, typ ”vildmarkshotell i Norrland”. Varken medlemmen eller föreningen vill ha några pengar, utan vi tänker att de i så fall ska skänkas till välgörenhet, till exempel Cancerfonden. Min fråga är därför: Finns det något företag, institution eller organisation som skulle kunna vara intresserad av att betala för björnhuvudet?
Ett alternativ vore att sätta in en annons på Blocket, men vi tror inte att vi når rätt kundkrets då. Sista utvägen är att kasta björntrofén i en sopcontainer, men det känns ju ganska hemskt.
Gösta
Svar

Vilken spännande proveniens för en jakttrofé, och synd vore det väl om en sådan fick förfaras. Troféer av björn omfattas av det, tämligen omfattande, CITES-regelverket. Det betyder att man måste ha ett särskilt tillstånd för att få bedriva handel med dem. CITES-tillstånd kan undvikas om varan är äldre än 3 mars 1947, och man kan komma behöva bevisa eller motivera det. Om CITES-tillstånd inte finns för denna vara är mitt råd alltså att ni inte säljer det utan att först ha fått ett tillstånd. Jordbruksverket är den myndighet som utfärdar dessa och också den myndighet som bäst kan regelverket och som kan svara för hur ni ska agera.
Några konkreta råd mer än så kan jag tyvärr inte ge. Men så länge som pappren är i ordning tror jag nog att en annons via Blocket kan vara en bra lösning, där når ni brett och kan förhoppningsvis hitta en villig köpare.