Jakt

Vilka regler gäller för björnåtel?

Jag har tänkt sätta upp en björnåtel inför björnjakten och undrar vilka regler som gäller. Det känns lite oklart när jag läser på olika ställen på nätet.
Jonas

Svar:

Reglerna för björnåtel är inte statiska utan de kan ändras från år till år. Därför är det viktigt att du kollar upp reglerna i just ditt län. Kontakta din länsstyrelse så kan de hjälpa dig.
I grova drag kan man dock säga att björnåtlar måste vara beviljade av länsstyrelsen för att få användas. Man får bara åtla med oprocessat foder såsom majs eller annat spannmål, alternativt vissa typer av animaliska produkter (till exempel trafikdödat vilt i begränsad mängd). Åteln får normalt bara vara aktiv vissa tider på året och måste, under övrig tid, städas undan.
Vidare finns normalt begränsningar för var åteln får ligga, och det måste vara ett visst avstånd till exempelvis vägar, hus och vandringsleder. Om åteln är beviljad får jakt bedrivas vid den. Men det finns normalt ytterligare begränsningar.
Vid jakt med hund får upptag på björn inte ske vid åtel, vilket har lett till stora problem de senaste åren. Många björnar som fälls har åtelmaterial i magsäcken, men vi vet också att björnar vandrar över stora ytor varje dygn. Det är alltså sannolikt att en björn besöker åtlar som varje jägare inte känner till. Det riskerar att sätta enskilda jägare i osäkra situationer, vilket är ett av skälen till att Jägarnas Riksförbund tycker att jägarna bör få använda åtlar som utgångspunkt även för hundjakt.

Jens Gustafsson , 14 juni, 2022